Glosarul termenilor la tema deșeurilor

CSD – colectarea separată a deșeurilor.

Marcaj = coduri de reciclare – caractere speciale care sunt utilizate pentru a indica materialul din care este fabricat produsul și pentru a simplifica procedura de sortare înainte de a-l trimite la reciclare pentru reutilizare.

Re-sortarea – este o sortare suplimentară, care este necesară pentru reciclabile colectate separat, pentru a exclude defecte sau pentru a resorta reciclabile pe diferite tipuri. Principala diferență față de sortarea la depozitul de deșeuri este absența deșeurilor alimentare.

Utilizarea = procesarea (utilizarea deșeurilor pentru producerea de bunuri (produse), executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, reutilizarea deșeurilor, inclusiv reutilizarea deșeurilor în scopul prevăzut (reciclare), întoarcerea lor la ciclul de producție după pregătirea corespunzătoare (regenerare) și de asemenea extragerea componentelor utile pentru reutilizarea lor (recuperare).

UAG  este o uzină de ardere a gunoiului. 

RDF – „Refuse-derived fuel” – combustibil primit din gunoi. 

Neutralizarea – prelucrarea deșeurilor, inclusiv arderea și dezinfectarea în instalații specializate, pentru a preveni efectul nociv al deșeurilor asupra sănătății omului și a mediului.

Depozit de gunoi – aruncare (plasare) neautorizată sau depozitare a deșeurilor de către persoanele juridice sau persoanele fizice pe o suprafață de peste 50 de m2 și de un volum mai mare de 30 de metri cubi (până la 30 de metri cubi – o grămadă de gunoi).

Depozit de deșeuri – teritorii autorizate de autoritățile locale pentru plasarea deșeurilor industriale și menajere. Depozitul autorizat trebuie să dispună de licență.

Recuperarea este o serie de măsuri complexe pentru reabilitarea ecologică și economică a resurselor terestre și acvatice, a căror fertilitate ca urmare a activității umane a scăzut semnificativ.

DCS = deșeuri comunale solide – deșeuri generate în spații rezidențiale în procesul consumului de către persoane fizice, precum și bunuri care și-au pierdut proprietățile de consum în procesul de utilizare a acestora de către persoanele fizice în clădiri rezidențiale în vederea satisfacerii nevoilor personale și casnice. Deșeurile comunale solide includ, de asemenea, deșeurile generate în procesul activității persoanelor juridice, ale întreprinzătorilor individuali și deșeurile similare după compoziție celor generate în spații rezidențiale în procesul de consum de către persoanele fizice (conform FZ-89).

DMS = deșeuri menajere solide – deșeuri generate în spații rezidențiale și industriale în procesul consumului de către persoane fizice. Articole sau bunuri care și-au pierdut proprietățile de consum.

DV = deșeuri voluminoase – deșeuri de consum și activitate menajeră (electrocasnice, mobilier etc.) care și-au pierdut proprietățile de consum, încărcarea cărora (după dimensiunile și natura sa) se efectuiază în buncherile de depozitare.

Deșeuri de producție și consum – resturi de materii prime, materiale, produse semifinite, alte articole sau produse care au fost formate în procesul de producție sau consum, precum și bunuri (produse) care și-au pierdut proprietățile de consum.

Termeni legali: 

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA din 29 iulie 2016 nr. 209,

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mol179370.pdf

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117948&lang=ro

determină baza legală pentru gestionarea deșeurilor de producție și consum, pentru a preveni efectele nocive ale deșeurilor de producție și consum asupra sănătății omului și a mediului înconjurător, precum și implicarea acestor deșeuri în circulația economică ca surse suplimentare de materii prime.

Decretul Nr. 248 din 04/10/2013 privind aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 definește strategia de implementare și realizare în gestionarea deșeurilor.

Ierarhia de gestionare a deșeurilor:

Terschema = schema teritorială de gestionare a deșeurilor -descriere grafică (diagrame, desene, planuri) și textuală a sistemului de organizare și implementare a activităților privind colectarea, transportarea, prelucrarea, reciclarea, neutralizarea, îngroparea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor comunale solide generate pe teritoriul R.Moldova , și a direcțiilor sale (a schemei) de dezvoltare pentru o anumită perioadă.

Reg-operator = operator regional de gestionare a deșeurilor – organizația responsabilă pentru toate tipurile de lucrări efectuate cu deșeurile într-o anumită zonă.

REP – responsabilitatea extinsă a producătorilor și importatorilor de mărfuri vizînd reciclarea ulterioară a ambalajelor.

Taxa de Reciclare (TR) – plata pentru fiecare mijloc de transport importat în Moldova sau fabricat în Moldova, incasată pentru a asigura siguranța ecologică, protecția sănătății omului și a mediulul înconjurător de efectele nocive ale funcționării mijlocului de transport, ținând cont de caracteristicile și uzura acestuia.

Taxa ecologică (TE) – plata pentru reciclare se percepe de la întreprinderile care produc sau importă produse care sunt incluse într-o listă specială aprobată de mărfuri. Taxa ecologică este plătită numai de către producătorii și importatorii de mărfuri care nu au asigurat respectarea standardelor de reciclare.

Taxa pentru impactul negativ asupra mediului înconjurător – trebuie plătită de către persoane juridice și întreprinzători individuali angajați în activități economice sau activități de altă natură pe teritoriul Republicii Moldova, care au un impact negativ asupra mediului înconjurător.

Regula 3R: se descifrează ca Reduce – reducerea consumului, Reuse – reutilizarea, Recycle – reciclarea deșeurilor. Această regulă este una dintre elementele fundamentale din viața oricărei persoane ecoconștiente. Ea nu necesită acțiuni suplimentare, nu trebuie să deveniți activist și să mergeți la evenimente organizate, e îndeajuns doar să vă schimbați obiceiurile și abordarea consumului.

«Downcycling» este un proces, în urma căruia calitatea materiei prime prelucrate se înrăutățește comparativ cu cea inițială. În acest caz, ciclurile de procesare sunt limitate.

„Upcycling” – transformarea deșeurilor în obiecte de artă, articole de modă, articole de uz casnic și multe altele.

„Recycling” – colectarea rațională și prelucrarea deșeurilor pentru a produce produse noi și a le realiza. 

Microplastic – acestea sunt particule de plastic cuprinse între 0,5 și 5 mm. Ele apar în timpul descompunerii, frecării, prelucrării plasticului mare. Microplasticul este unul dintre sursele de poluare a mediului înconjurător, în special a apei. 

Peliculă termocontractabilă – o peliculă de plastic care se potrivește complet sticlei / borcanului.  Potrivirea perfectă se realizează prin încălzire.

Doipak – ambalaj din plastic moale, maioneza este de obicei ambalată într-unul astfel de ambalaj. Colectorul nu acceptă doipak-urile pentru reciclare.

Pauci este un ambalaj din plastic moale, în care este de obicei ambalată mîncarea pe porțiuni pentru pisici. Colectorul nu acceptă pauci pentru reciclare.

Ziploc – un pachet cu un sistem special de fixare. Colectorul acceptă pachete ziploc pentru reciclare împreună cu plasticul moale 2 și 4.

APC – asociația proprietarilor de locuințe. Proprietarii spațiilor unui bloc locativ sau a parcelelor învecinate cu blocuri locative se înțeleg între ei și iau decizii cu privire la modul de întreținere și deservire a clădirii (sau complexului locativ) fără a implica societatea de administrare (SA).

CA – este compania de administrare. Pe baza unui contract plătit cu proprietarii locuințelor aceasta furnizează deservirea tehnică și sanitară pentru blocuri locative, organizează activitatea portarilor, asigură accesul locatarilor la un teren cu containere și selectează compania care colectează gunoiul.

CR – complex rezidențial. Mai multe clădiri cu apartamente, unite pe un singur teritoriu, special amenajat, construite într-un singur stil arhitectural și care formează o singură integritate teritorială.

PHN – este un parteneriat horticultural necomercial. Este creat de proprietarii de parcele cu livezi învecinate pentru a rezolva (prin vot) sarcinile comune socio-economice ale horticulturii.