Țara cu cele mai fertile soluri – DA ori BA

Fiecare locuitor al țării noastre știe că principala bogăției a R. Moldova sunt solurile fertile, iar pentru o țară cu economie agrară acest factor este extrem de important. Problema este că odată cu trecerea anilor cernoziomurile noastre devin tot mai puțin fertile și din faima de altă dată riscăm să ne alegem doar cu o legendă

Este Adevăr și Mit

Calitatea resurselor de sol se diminuează din cauza majorării arealelor solurilor solonețizate și salinizate, proces ireversibil cauzat de irigarea solurilor cu ape mineralizate (ape din fântâni) și care produce prejudicii anuale de aproximativ 500 mil. lei economiei țării. Mai mult, solurile sunt expuse și poluării cu diferite deșeuri și substanțe chimice. La nivel local e actual poluarea solurilor terenurilor agricole cu cupru. Devine tot mai acută problema poluării locale a solurilor cu deșeuri menajere solide. Aceste deșeuri sunt transportate (aruncate) în râpi, fâșii forestiere, fâșii riverane de protecție a râurilor și bazinelor acvatice, pe marginea drumurilor. Aceste deșeuri poluează mediul ambiant și, în primul rând, solul.

Relieful accidentat, ploile torențiale, sectoarele mici de terenuri împădurite condiționează accelerarea eroziunii solurilor pe pante, intensificarea alunecărilor de teren. Conform datelor Cadastrului Funciar solurile erodate ocupă circa 877 644 ha. Totodată, Moldova pierde 26 mil. tone de sol fertil, iar suprafața terenurilor erodate a ajuns la 877 644 ha, pe când suprafața terenurilor afectate de ravene este de 12 048 ha, iar cea a alunecărilor de teren de 24 184 ha.

În solurile valorificate agricol, scade anual conținutul de humus cu 0,5-0,7 t/ha. În același timp, sistematic se reduc rezervele de elemente nutritive cu 150-180 kg/ha, se dereglează bilanțul azotului, fosforului și potasiului în sol.

Starea actuală a solurilor, precum și eficiența utilizării resurselor de sol nu pot fi considerate satisfăcătoare din următoarele motive principale: parcelarea fondului funciar și deteriorarea sistemelor antierozionale regionale; lipsa organizării antierozionale a terenurilor agricole și a măsurilor de conservare a solurilor; cantitățile insuficiente de îngrășăminte încorporate în sol; lipsa asolamentelor, ierburilor perene și predominarea cultivării pe pante a culturilor prășitoare.

Sursa: Anuarul Inspectoratului pentru Protecția Mediului – 2018 „Protecția mediului în Republica Moldova”

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Marcaj pentru reciclare (coduri de reciclare)

Codurile de reciclare (marcaj) sunt caractere speciale, care indică materialul din care este confecționat recipientul. Acest lucru simplifică procedura de sortare înainte de a trimite deșeurile pentru reciclare. Pentru a determina materialul, trebuie să verificați unul dintre indicatori: acesta poate fi o cifră în interiorul sau lângă un triunghi și

Citește mai departe »

Сolectori și procesatori – care este diferența?

Există doi subiecți principali care lucrează cu materii reciclabile. Aceștea sunt colectorii și procesatorii. Сolectorii de materii reciclabile Să procesezi reciclabilele imediat, în oraș este dificil și neprofitabil. Deaceea initial materialul reciclabil este acumulat, sortat și presat de către colectori. Atunci când noi dăm materia reciclabilă la reciclare, aceasta nimerește

Citește mai departe »

Deșeurile care sunt sortate la ABS

Denumire deșeu: PET HDPE, PP(lăzi, găleți, confecții din plastic HDPE) PE(peliculă) Polistiren(tăvițe alimentare, ambalaje electrocasnice etc.) Metale feroase și neferoase(inclusiv doze de Aluminiu) Deșeuri de lemn(lădițe, paleți etc.) Hârtie, carton Sticlă

Citește mai departe »

Cu gunoiul și cu planul. Ce spun un antreprenor, doi experți și o activistă despre managementul deșeurilor în Moldova

Sursa diez.md Când vine vorba de managementul deșeurilor, autoritățile s-au limitat până acum la câteva tipuri de acțiuni: scriu strategii, elaborează planuri și adoptă legi care, de obicei, sunt „fără dinți” și la implementare se lovesc de realitățile dure ale birocrației și sistemului. De asemenea, se organizează ieșiri în teren

Citește mai departe »

Ce să dai la reciclare?

Ce să dai la reciclare în containerele Autosalubritate și în pânzele ABS localizate în Chișinău? Mai jos găsim lista cu cele mai răspândite deșeuri care pot fi aruncate la gunoiștea de lângă casă. Maculatura Sticlă Fierul Aluminiu Butelii PET (01, PET) Recipiente din plastic HDPE (02, HDPE) Deșeurile organice (alimentare)

Citește mai departe »