Treizeci de concepte pentru consum responsabil

Care produse alimentare și cosmetice sunt chiar considerate organice, cum este numită înșelăciunea cumpărătorului cu produsele ”verde” și de ce pentru particulele mici de plastic a fost inventat un cuvânt nou ?

”Bumaga” îți explică termenii din domeniul ecologic și a consumului responsabil.

Upcycling

Crearea obiectelor noi din lucruri vechi sau din bucățile acestora fără a fi prelucrate. Ca exemplu, hainele care sunt cusute din nou din același material sau bijuteriile create din fragmente de veselă.

Totodată obiectele confecționate sunt la fel de calitative și la fel de prețioase ca și ceea ce prezenta la bun început doar că la producerea acestora nu sa consumat energie. Un alt beneficiu este că la așa tip de producere, apa și aerul nu se poluează.

Biodegradabil

Datorită proceselor biologice este capabil să se descompună în componente inofensive pentru mediul înconjurător. Acest cuvânt este des utilizat  în contextul ambalajului și anume despre pungi de unică folosință.

Pe piața mondială sunt prezentate două tipuri de pungi din categoria dată. Primul tip, este oxydegradabili, acestea se descompun sub influența oxigenului. Cercetările au demonstrat că în mediul deschis și la depozitele de deșeuri, pungile date nu se descompun complet și sigur, ele se descompun în particule mici de plastic transformându-se în microplastic.

Al doilea tip sunt pungile biodegradabile, produse din substanțe organice cum ar fi amidonul de cartof sau porumb, soia sau celuloza. Ele chiar pot să se descompună sigur și rapid la compostare. Doar că în Rusia practic nu există companii care compostează deșeurile în volum major, chiar și compostarea la casă nu este răspândită. Dacă pungile date vor nimeri la depozitul de gunoi, din cauza condițiilor necorespunzătoare acestea se vor descompune ca și pungile simple. Iar dacă acestea vor fi transmise la reciclare, ele pot strica tot lotul de pungi din plastic obișnuit, deoarece plasticul care a fost afectat de polimerii biodegradabil își pierde mult din calitate și acesta nu poate fi reciclat.

Greenwashing

Poziționarea companiei, produsului sau serviciului ca unul inofensiv pentru mediul înconjurător și a omului fără a avea suficiente motive pentru aceasta.

Pentru a crea imaginea unei companii sau a unui produs ecologic, producătorii utilizează diferite tehnici de marketing. Spre exemplu, amplasează pe ambalaj marcaje eco inexistente sau includ în descrierea produsului termeni largi și vagi cum ar fi ”verde”, ”curat”, ”eco” și ”bio”. Sau evidențiază beneficiile ecologice a produsului și nu spun nimic despre deficiențele lui semnificative, ca exemplu ei menționează că produsele lor din hârtie sunt ”ecologice” deoarece este confecționată din lemnul care a fost recoltat în păduri gestionate în mod responsabil, dar nu indică despre faptul că hârtia a fost înălbită cu hlor care este dăunător pentru mediul înconjurător.

Compostare

Prelucrarea deșeurilor organice în amestec pentru îmbunătățirea calității solului.

Deșeurile alimentare și de alt tip organic, când nimeresc la depozit de deșeuri, elimină gaze toxice și pot provoca incendii. Pentru mediul înconjurător, compostarea este o metodă sigură de eliminarea resturilor de mâncare, a hârtiei și a materialelor naturale.

Pe acest teritoriu poate fi amplasată o grămadă de compost sau o groapă, în apartament să amplasați un composter care lucrează de la electricitate. O altă opțiune este vermicompostul, acesta este o instalație din câteva lăzi în care trăiesc viermi de compost. Atunci când ei consumă deșeurile organice ei le transformă în biohumus.

Microplastic

Particule de plastic cu mărimea mai mică de 5 milimetri. Ele sunt clasificate într-o categorie aparte deoarece acestea în timpul filtrării nu pot fi divizate de apă, sol sau aer.

Micro Plasticul poate fi de tip primar atunci când producătorii îl adaugă în cosmetică, produse chimice de uz casnic, pânze, anvelope auto și în alte produse sub formă de granule sau praf, și de tip secundar, acesta este obținut în urma descompunerii a obiectelor din masă plastică, în mediul natural. El se acumulează în apă și soluri, ajunge în organismul animalelor și a oamenilor. Acestea pot fi găsite chiar în pliculețele de ceai și beere.

Organizația mondială a sănătății menționează că la moment savanții nu au suficiente date pentru a face  concluzii cu privire la influența plasticului asupra organismului uman, dar cu toate acestea creșterea poluării cu plastic trebuie stopat. În anul 2019, centrul internațional pentru drept ecologic a publicat un raport cu privire la daunele provocate de plastic pentru sănătatea omului.

Organic

Produs conform regulilor agriculturii ecologice și care deține un marcaj cuvenit, sau care cel puțin conține produse organice în cantitate de 95%.

Conform regulilor agriculturii ecologice, la producerea acestora este interzisă utilizarea produselor modificate genetic, îngrășăminte minerale, orice tip de pesticide atât și radiații ionizante. Utilizarea îngrășămintelor organice la fel este limitată. Animalele care sunt folosite pentru producere organică, trebuiesc menținute ținând cont de specificul lor și necesitățile acestora, în plus la toate, să aibă posibilitate de a se deplasa în mod normal. Iar însuși întreprinderea trebuie amplasată departe de sursele de poluare a mediului înconjurător.

Colectare separată

Sortarea deșeurilor după tip (fracție) care ulterior vor fi transmise pentru prelucrare sau îngropate în locuri sigure.

Punctele de colectare pentru reciclare, de obicei primesc deșeuri de hârtie, sticlă, fier, aluminiu, butelii de plastic. Mai rar polistirol, pungi de plastic și folie de metal. Unele tipuri de deșeuri (baterii, anvelope auto, tuburi de aerosoli) sunt periculoase și acestea trebuiesc transmise la puncte de colectare aparte. Câteva tipuri de deșeuri în Rusia deloc nu se reciclează, cum ar fi scutecele de unică folosință, carduri plastice, sau baloanele. 

Sortarea deșeurilor care urmează a fi transmise la reciclare este necesară deoarece uzinele de reciclare sunt specializate doar pentu unu sau câteva tipuri de deșeuri, spre exemplu doar pentru hârtie sau doar pentru două tipuri de plastic, iar divizarea la întreprindere a deșeurilor de mai multe tipuri este foarte complicată. În cazul dat se reciclează doar o parte mică din această cantitate, restul este transportat la depozitul de gunoi. Tot o dată, unele fracții pot deveni imposibile pentru reciclare, spre exemplu hârtia care se înmoaie la contact cu deșeurile organize. Iar dacă deșeurile organice vor nimeri la deșeul de gunoi aceasta poate provoca incendii.

Pentru a afla care deșeuri sunt colectate în regiunea ta, poți accesa mapa Recyclemap de la ”Greenpeace”.

Recycling

Reciclarea deșeurilor în materie primă pentru confecționarea produselor noi.

De obicei, materia primă obținută la reciclare este produsă de uzinele pentru reciclare. Ei pot produce desinestătător anumite bunuri sau să comercializeze produsele altor uzine. Pentru cei care recicleaza plasticului acest produsul final va fi de exemplu granule sau fulgi de plastic din care pot fi confecționate materiale de construcție, pânze sau un ambalaj nou din plastic.

Dar de facto în toată lumea se reciclează o cantitate foarte mică din aceste deșeuri. Mai ales că ciclurile de reciclare sunt finite, iar produsul obținut în final este de o calitate mai joasă decât cel original (acest fenomen este numit downcycling). O alegere ecologică ar fi refuzul la obiectele de unică folosință în viața de zi cu zi.

Amprentă de carbon

Cantitatea totală a gazelor cu efect de seră care influențează la schimbare climaterică care direct sau indirect nimeresc în atmosferă datorită activității umane și producerii bunurilor.

Amprenta de carbon este așa numită din cauză că cantitatea totale emisă de metan, ozon, oxid de azot și a altor gaze cu efect de seră pentru comoditate, cu ajutorul coeficientului special, este calculat în kilograme de dioxid de carbon – CO2.

Gazele cu efect de seră, nimeresc în atmosferă la descompunerea gunoiului la depozitul de deșeuri atât și la arderea combustibilului la electrocentrale, în trenuri, în călătorii cu automobilele și cele aeriene.

Calculul personal a amprentei de carbon o poți face cu ajutorul calculatoarelor speciale.

Moda durabilă

Producerea, răspândirea și utilizarea hainelor și a accesoriilor în așa mod ca oamenii și mediul înconjurător să fie cât mai puțin afectați.

Pentru producătorii de haine asta ar însemna să refuze la reînnoirea asortimentului și la utilizarea substanțelor toxice și a resurselor care nu se regenerează pentru producerea acestora, Totodată sunt necesare condiții favorabile și salarii decente pentru lucrători.

Pentru cumpărători asta ar însemna procurarea hainelor care au fost deja utilizate (la petreceri de schimb, în magazine de mâna a doua și magazine vintage), producerea unor haine la comandă sau procurarea de la mărcile locale sigure, să refacă hainele vechi în unele noi și transmiterea lor la reciclare după ce nu mai sunt folosite.

Ecologic

Inofensiv pentru sănătatea omului și care are o influență minimă asupra mediului înconjurător la toate etapele a ciclului de viață. Pentru ca produsul să fie considerat unul ecologi, acesta trebuie să corespundă anumitor cerințe. În caz contrar, afirmația producătorilor precum că produsul lor ar fi unul ecologic poate fi numită greenwashing.

Respectarea cerințele ce nu dăunează mediul înconjurător, sunt confirmate prin marcaje eco care sunt oferite de către organizațiile independente certificate. 

Produsul ecologic nu trebuie să conțină compuși chimici și substanțe periculoase pentru om, care nu se descompun și se acumulează în apă, sol și organismele animalelor. El trebuie să fie produs din materialele obținute din resurse regenerabile, cu respectarea cerințelor impuse de legislația mediului sau să conțină produse reciclate. Produsul ecologic trebuie să aibă o durată de viață sporită, să se comercializeze în ambalaje minime și să se recicleze. Producătorul acestui tip de produs trebuie să micșoreze volumul de deșeuri, să le utilizeze din nou sau să le recicleze, să consume conștiincios energia electrică și apa.

Marcaje Eco

Indicatorul pe ambalajul producției care care confirmă că acest produs nu este dăunător pentru sănătatea omului și mediului înconjurător. Indicatoarele de tipul dat sunt sistematizate în standartele internaționale și sunt ajustate la 3 tipuri.

Marcaje Eco I – sunt marcajele care sunt cele mai de încredere. Ele sunt amplasate pe produsele care au trecut testarea binevolă și au fost certificate de organizațiile independente de producători. Experții evaluează consumul resurselor și poluarea mediului înconjurător cu substanțe chimice în timpul producerii, atât și cum se produc deșeurile pe perioada întregului ciclu de viață. Criteriile de evaluare sunt introduse de instituțiile pentru protecția mediului și centre de cercetare.

Marcaje Eco II – sunt elaborate și amplasate pe ambalaj însuși de producător și nu sunt verificate de organizațiile independente. Ei pot indica că produsul este ”biodegradabil”, ”accesibil pentru reciclare”, ”conține materiale reciclate”, ”crescut fără îngrășăminte și pesticide”, ”produs din materiale regenerabile”. Conform legislației, marcajele de tipul dat trebuie să fie confirmate prin rezultatele cercetărilor dar de fapt ele pot fi greenwashing.

Marcaje Eco III – sunt utilizate în general de profesioniști și sunt dificil de înțeles pentru consumatorii de rând, de facto aceasta prezintă documentarea detaliată care conține informația despre ciclul întreg de viață a produsului.

Zero waste sau ”emisie nulă”

Mod de viață care îndrumă spre a produce cât mai puțin deșeuri.

La baza acestuia stă cinci principii refuse, reduce, reuse, recycle and rot – ”refuză, micșorează, utilizează repetat, reciclează și compostează”. Susținătorii modului de viață zero waste au tendința să micșoreze consumul, să procure doar produsele care nu au ambalaj, sortează și transmit la reciclare deșeurile.