Despre importanța creșterii tarifului pentru gestionarea deșeurilor
Situația colectării și prelucrării gunoiului în Republica Moldova poate fi catalogată, cu certitudine, drept una de criză. Doar 170 din 916 localități rurale din țara noastră au un serviciu de colectare a gunoiului, iar sate în care acesta se colectează separat sunt și mai puține. La sfârșitul lunii ianuarie, singura fabrică de sortare a deșeurilor din Chișinău, ABS Recycling, și-a încetat activitatea (sau parțial a suspendat-o), colectând momentan doar deșeurile din plasele galbene, care sunt proprietatea privată a companiei. Motivul închiderii (suspendării activității) fabricii este lipsa sprijinului din partea autorităților capitalei.
Tot gunoiul Chișinăului, inclusiv plasticul, hârtia, sticla și metalul, ajung la depozitul din Țînțăreni, care demult este supraaglomerat și pentru întreținerea căruia orașul plătește 10 milioane de lei anual. Acești bani provin în mare parte din impozitele noastre, bani care ar putea merge spre reparația grădinițelor sau renovarea curților de blocuri.

Această decizie nu duce la rezultate noi. Camioanele continuă să parcurgă câte 35 km într-o direcție către depozit, evacuând deșeurile care nu sunt gunoi și din care, cu puțin efort, am putea beneficia cu toții.
E adevărat, pentru a lucra cu deșeurile, în loc să le depozităm pur și simplu, este nevoie de o infrastructură costisitoare care trebuie permanent întreținută. Acum avem 2 opțiuni: să continuăm ceea ce am făcut până acum, obținând același rezultat sau, în sfârșit, să schimbăm ceva. Și dacă vrem o schimbare, de unde să o apucăm?

În luna februarie, colegii noștri au participat la masa rotundă cu titlul: „Politici în domeniul gestionării deșeurilor solide și obstacole în implementarea acestora la nivel local”, organizată de Asociația pentru o guvernare eficientă și responsabilă AGER. O temă importantă discutată la această masă a fost creșterea tarifului pentru serviciile din domeniu. În urma discuției, am ajuns la concluzia că suma tarifelor mai mică de 15 lei per persoană și 50 de lei per casă/gospodărie, nu acoperă amortizarea procesului și îl fac nesustenabil.

La Chișinău, în următorii opt ani, tarifele pentru colectarea și evacuarea deșeurilor aproape se vor tripla! Astăzi, locuitorul unui bloc cu mai multe etaje achită 9,25 lei lunar pentru evacuarea gunoiului, în 2022 această sumă va fi de 12 lei, iar până în 2028, va ajunge la 24 de lei. Această majorare ne vorbește despre viitoarele schimbări și reorganizarea procesului de gestionare a deșeurilor. Totuși, tariful de azi nu este suficient pentru ca locuitorii Chișinăului să beneficieze de servicii calitative de colectare și reciclare a deșeurilor.
Să comparăm tariful nostru cu cel din alte orașe europene: la Vilnius și Tallinn, acest tarif este de aproximativ 100 de lei (4,79 € și 5,10 €), la Varșovia, locuitorii blocurilor achita 65 de zloți (17 dolari SUA), iar dacă deșeurile nu sunt sortate – tariful e de două ori mai mare. La Białystok (tot Polonia), proprietarii apartamentelor de până la 40 de metri pătrați achită lunar 16 zloți (4,2 dolari SUA), pentru cele cu suprafața între 40-80 metri pătrați – 36 zloți (9,5 dolari SUA), iar pentru cele de peste 80 de metri pătrați – 45 zloți (11,8 dolari SUA).
Deci, există mai multe formule de calculare și formare a tarifului. Acesta se poate baza pe suprafața spațiului locativ, numărul de rezidenți sau de dorința cetățenilor de a sorta gunoiul. Toate aceste detalii trebuiesc analizate și luate în considerare atunci când se alege modelul optim în fiecare localitate individuală, pentru a obține cel mai eficient proces și rezultat.

Tariful sau taxa pentru un serviciu de gestionare a deșeurilor municipale este o componentă importantă. Știind suma acestui tarif, putem planifica activitățile de îmbunătățire a întregului proces de gestionare, de la planul general, până la companiile de informare.

Campaniile de sensibilizare sunt o componentă foarte importantă a implementării cu succes a proiectelor legate de infrastructură. Populația trebuie informată într-o formă accesibilă despre utilizarea noii infrastructuri și despre modul în care va funcționa întregul proces de evacuare a deșeurilor. Această informație servește atât ca instrucțiune, cât și ca motivație.
Campaniile de informare ar trebui incluse în calcul la formarea tarifului, deoarece toate materialele care urmează a fi dezvoltate și distribuite în cadrul campaniei au un cost, iar numărul materialelor depinde direct de numărul rezidenților care trebuie să beneficieze de aceste materiale.

O campanie de informare nu este o acțiune unică, implementată doar la începutul unui proiect. O campanie calitativă trebuie să înceapă cu un an sau cel puțin șase luni înainte de începutul proiectului/implementarea noii infrastructuri și să fie menținută permanent. De asemenea, ar trebui să existe un sistem bine organizat de comunicare cu consumatorii serviciului, pentru a obține date despre problemele potențiale legate de utilizarea acestuia și pentru a le rezolva împreună cu departamentului management al infrastructurii.

Metodele și abordările campaniilor de informare pot varia, în funcție de locul de desfășurare (oraș, raion, sat), de momentul și etapa implementării sistemului de gestionare a deșeurilor, etc.

Instrumente eficiente de informare sunt spoturile informative, ghidurile scurte, personalizate și informative sau materialele plasate în zonele rezidențiale/intrările în bloc/transportul public cu detaliile implementării și instrucțiunile necesare.
Cu toții ne dorim ca drepturile noastre să fie respectate, inclusiv dreptul la un mediu curat. Pentru acest lucru, este necesar să achităm la timp taxa pentru acest serviciu și să respectăm regulile cu privire la utilizarea infrastructurii.

AO “EcoVisio” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul ”Dezvoltarea serviciului de managementul deșeurilor în satele Râșcova, Miclești, Stețcani și Peresecina”.
Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).
În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ”Habitat”.
Citește și
Navigare
Contacte
str. Alexei Mateevici 71
faradeseuri@gmail.com
Social media